Tìm hiểu về Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên được thành lập từ 2012. Đến nay đây là một địa chỉ tin cậy và uy tín trong đào tạo nghề nghiệp theo nhu cầu của xã hội. Trung tâm này có đặc điểm gì và hoạt … Đọc tiếpTìm hiểu về Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên